SITE OFICIAL BISERICA ICOANEI

Despre proiect


Despre proiect

Consolidare, restaurare şi punere în valoare Biserica „Adormirea Maicii Domnului – Icoanei”

 

PAROHIA ICOANEI anunţă finalizarea activităţilor proiectului „Consolidare, restaurare şi punere în valoare Biserica Adormirea Maicii Domnului – Icoanei”, Cod SMIS 118734.

Proiectul s-a derulat în perioada 13.08.2018 – 31.08.2022 prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Valoarea totală a proiectului a fost de 6.406.594,01 lei, din care finanţarea nerambursabilă a fost de 6.242.413,25 lei (din care 4.993.930,60 lei finanțare nerambursabilă din FEDR și 1.248.482,65 lei din bugetul național).

Obiectivul general al proiectului: impulsionarea dezvoltării oraşului Bucureşti prin restaurarea, consolidarea şi punerea în valoare a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului – Icoanei”, cod LMI-2015: B-II-m-B-18925.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului – Icoanei”, cod LMI-2015: B-II-m-B-18925 din București prin introducerea în circuitul turistic.

2. Creșterea numărului de vizitatori ai Bisericii „Adormirea Maicii Domnului- Icoanei” cu 25% în primul an după implementarea proiectului.

3. Diversificarea produselor și serviciilor turistice culturale locale prin înființarea în cadrul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului-Icoanei” a unui punct de informare turistică.

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

1. Un obiectiv de patrimoniu consolidat, restaurat și pus în valoare prin introducerea în circuitul turistic.

2. Creșterea numărului de vizitatori cu 25% în primul an după implementarea proiectului.

3. Un punct de informare turistică înființat.

Impactul acestui proiect pentru comunitate: consolidarea, restaurarea şi punerea în valoarea a Bisericii Adormirea Maicii Domnului – Icoanei conduce la sporirea gradului de atractivitate a municipiului București și la creșterea numărului de vizitatori, contribuind astfel la dezvoltarea culturală și economică locală.

 

Proiectul s-a derulat în Regiunea Bucureşti-Ilfov și a fost gestionat la nivel naţional de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și la nivel regional de către Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov.

Pentru detalii suplimentare: Pr. Liviu Nechita – Manager de proiect, tel: 0723-500.692, e-mail: parohiaicoanei@gmail.com.


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

www.inforegio.ro   |   facebook.com/inforegio.ro